Ilinoisas Universitātes (ASV) pasākumu cikla “Iepazīsim nacionālās bibliotēkas” otrais tīmekļseminārs par Singapūras Nacionālo bibliotēku.