Donāts Kubiļus, Lietuvas Nacionālās bibliotēkas Jaunatnes aktivitāšu vadītājs, stāsta par radošajām darbnīcām [makerspace] Lietuvas Nacionālajā bibliotēkā: “Mūsu ceļš uz ilgtspējīgiem, sabiedriski aktīviem, videi draudzīgiem un populāriem pakalpojumiem”.

Lietuvas Nacionālā bibliotēka kopš 2016. gada ir aicinājusi jaunākos apmeklētājus uz radošo telpu. Nesen bibliotēka šo pakalpojumu sāka piedāvāt pieaugušajiem, kas interesējas par digitālajām un analogām radošām darbībām. Donāts Kubiļus, kurš pats piedalījies divu radošo darbnīcu izveidē, dalās pieredzē par kāpumiem, kritumiem, izaicinājumiem un panākumiem, kas piedzīvoti šajā ceļojumā.