No 22. jūnija līdz 26. jūnijam notika Eiropas Zinātnisko bibliotēku asociācijas (Association of European Research Libraries, LIBER) ikgadējā konference, kas šogad norisinājās tiešsaistē. 49. gadskārtējās LIBER konferences tēma bija “Veicinot uzticēšanos zinātniskajām bibliotēkām“ (Building Trust With Research Libraries).

LIBER YouTube kanālā pieejami konferences video ieraksti (sesijas, paneļdiskusijas, darbsemināri u.c.).