Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi informatīvā biļetena “Latvijas jaunākās grāmatas” 2020. gada 3. numuru (1.–15. februāris).

Lasīt izdevumu