Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība publicē biļetenu 2021!
Biļetens apskatāms šeit.