2021. gada 8. oktobrī Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija rīkoja gadskārtējo terminoloģijas konferenci. Šīs konferences tēma bija – “Kultūras mantojuma institūciju datu sadarbspēja digitālajā telpā: terminoloģiskais aspekts”.