IFLA 2019. gada Pasaules bibliotēku un informācijas kongresa (World Library and Information Congress, WLIC) atklāšanas sesija. (Sesija sākas 00:21:06)