IFLA 2019. gada Pasaules bibliotēku un informācijas kongresa (World Library and Information Congress, WLIC) sesija “Library Love Stories”. (Sesija sākas 00:12:28)