2019. gada 29. augustā LNB Bibliotēkzinātnes lasītavā tika atklāta izstāde “No kartīšu rakstītāja līdz direktoram: Arturam Ģērmanim – 120”

Izstāde veltīta spilgtai un neordinārai personībai bibliotēku nozarē – bibliotekāram un bibliogrāfam Arturam Ģērmanim (1899 -1993). Pārsteidzoši ilgās (turpat 60 gadu) profesionālās karjeras laikā viņš izmēģinājis gandrīz visus bibliotekārā darba procesus: sākot ar krājuma veidošanu, grāmatu kataloģizēšanu un lasītāju apkalpošanu un beidzot ar bibliogrāfisko rādītāju sastādīšanu un bibliotēkas administrēšanu. Divkārt uzņēmies Valsts bibliotēkas (tagad – Latvijas Nacionālā bibliotēka) vadību sarežģītajos staļinisma gados, strādājis pie Valsts bibliotēkas bibliogrāfiskiem izdevumiem, rakstījis šķirkļus A. Gulbja Konversācijas vārdnīcai, publicējies žurnālā “Bibliotekārs”, tulkojis un izdevis Z.Freida un V. Štēkela darbus, aktīvi darbojies Latvijas Bibliotekāru biedrībā, trīsdesmit darba gadus veltījis Latvijas vēstures bibliogrāfijai.

Ar izstādi iepazīstina LNB nozaru informācijas eksperte Elita Vīksna.