Atkārtoti izdota monogrāfija (2018) par zinātniskās rakstīšanas prasmēm, kurā pirmo reizi latviešu valodā tika apkopota visaptveroša informācija par zinātnisko rakstu gatavošanu un pētījumu rezultātu popularizēšanu. Šīs prasmes ir nepieciešamas katram pētniekam, jo tieši no tām lielā mērā ir atkarīgs, vai un kā tiks izmantoti pētījuma rezultāti. Zinātnisko publikāciju veidi un struktūra, prasības rakstiem starptautiskos zinātniskos žurnālos, zinātniskā komunikācija, akadēmiskais godīgums, citēšana un citējamība, bibliogrāfisko atsauču veidošana – tās ir tikai dažas no aplūkotajām tēmām šajā aktuālajā un vajadzīgajā izdevumā.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē