Vēsturiskās laikrakstu kolekcijas ir daļa no milzīgā digitālā arhīva, kas radies, digitalizējot bibliotēku, muzeju un arhīvu krājumus. Viens no bibliotēku lielākajiem izaicinājumiem ir tādu kolekciju izveidošana, kur lietotājam būtu iespēja piekļūt ne tikai digitalizētajam saturam, bet arī ar to saistītajiem metadatiem un pilnajiem tekstiem. Autora mērķis ir izpētīt digitālo kolekciju lietošanas praksi un atrast atbildes uz jautājumiem, kā lietotāji izmanto digitalizēto pasaules kultūras mantojumu un cik lielā mērā digitālais pagrieziens ietekmējis lietotāju uzvedību un institucionālo praksi.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē