COVID-19 pandēmijas laiks ietekmēja ne tikai sabiedrības veselību, bet visu ierasto dzīvi. Visas pandēmijas reiz beidzas, taču to radītās pārmaiņas saglabājas vēl ilgi, un attālinātais darbs savu aktualitāti nezaudēs. Mollija Virello piedāvā praktisku rokasgrāmatu visu veidu un tipu bibliotēku darbiniekiem, kurā iepazīstina ar attālinātā darba definīciju, priekšrocībām un trūkumiem. Izdevumā apkopoti praktiski ieteikumi, kā plānot un organizēt darbu ārpus bibliotēkas telpām, kā izvēlēties pareizo tehnisko aprīkojumu, neaizmirstot par kiberdrošību, veidot komunikāciju un izvairīties no stresa. Autore ļoti uzsver  profesionālās pilnveides un pašizglītības nozīmi.  Rokasgrāmatu papildina glosārijs un ieteicamo resursu saraksts.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē