Bibliotēkām nav nepieciešamības kļūt par nākotnes ceļa rādītājiem – šo misiju bibliotēkas veic jau tagad! Minēto atzinumu uzskatāmi pierāda mūsdienu bibliotēku daudzveidīgie projekti, citas nemitīgās ikdienas ārpus lasīšanas norises – spītējot Covid pandēmijas radītajiem zaudējumiem jebkurai, arī bibliotēku nozarei. Grāmata, kuras nosaukuma aptuvenais tulkojums ir “Bibliotēkas – nākotnes ceļa rādītājas. Projekti un piemēri”, pamatā veidota no praktiskiem bibliotēku darbības labās prakses piemēriem. Kā zināms, tieši bibliotēkas kopš 20. gs. otrās puses un mūsdienās visās valstīs bijušas digitālās revolūcijas un citu saimnieciskās dzīves un visas sabiedrības pārmaiņu liecinieces; pat vairāk – šo procesu ietekmētājas. Rakstu krājumā iekļauti piemēri ne vien no bibliotēku, bet arī citu saistītu informācijas institūciju pieredzes.

Izdevumā apkopoti 26 ar bibliotēkzinātni saistītu speciālistu ziņojumi, tādējādi aplūkojot visu veidu bibliotēku labākās prakses un izaicinājumu piemērus. Vairāki rakstu autori uzsver, ka lasītāju apkalpošanas jomā arī nākotnē saglabāsies elektronisko un drukāto pasauļu savstarpēji sabalansēta saspēle, kas tikai veicinās augstākus lasāmības rādītājus. Krājumā izlasāms arī bibliotēku nākotnei veltītas virtuālās diskusijas atstāsts ar visai provokatīvu tēžu izklāstu. Ievērojama daļa publikāciju skar daudzām bibliotēkām aktuālo finansiālo risinājumu piemērus. Atsevišķās publikācijās skarta atvērtās piekļuves tematika, kā arī bibliotekāru pamatkompetences.

Izdevumā iekļautā informācija apkopta 4 sadaļās: “Zinātnisko bibliotēku nākotne”, “Ideālā zinātniskā bibliotēka”, “Inovācijas zinātniskajās bibliotēkās”, “Ieskats publiskajās bibliotēkās”. Izdevēja “Simon Verlag” jaunākā grāmata adresēta tiem visu veidu bibliotēku speciālistiem, kuriem nav šķērslis teksti vācu valodā.

 

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē