Izdevums iepazīstina ar starptautiskā pētniecības projekta InterPARES Trust galvenajiem atzinumiem. Projekta gaitā tika pētītas problēmas par tiešsaistes ierakstu un datu uzticamību attiecībā uz privātumu, pieejamību, pārnesamību, metadatiem un īpašumtiesībām, kā arī izstrādāts teorētiskais un metodiskais ietvars procedūru, noteikumu, standartu un likumdošanas izstrādei vietējā un starptautiskā līmenī. Šī grāmata noderēs dokumentu pārvaldības un informācijas speciālistiem, studentiem un pedagogiem, kā arī ikvienam interesentam, kurš glabā savus personīgos dokumentus mākonī.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē