IFLA Journal ir starptautisks žurnāls, oficiālais Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions) izdevums, kas publicē rakstus par bibliotēku un informācijas pakalpojumiem un sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, kas ietekmē piekļuvi informācijai caur bibliotēkām. Visi raksti ir recenzēti.

Jaunais numurs veltīts zināšanu pārvaldībai un bibliotēku inovācijām mainīgajā pasaulē.

2020. gada marta numurs pieejams: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-46-1_2020.pdf

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē