No divām daļām sastāvoša monogrāfija – praktiskas ievirzes rokasgrāmata. Pirmā daļa veltīta stratēģiskajai plānošanai gan publiskajās, gan zinātniskajās bibliotēkās (plānošana, darba normēšana, stratēģiskā pārvaldība, SWOT analīze, pārmaiņu un projektvadība, piemēri no konkrētām pasaules nacionālajām bibliotēkām), otrā daļa – operatīvajai pārvaldībai un kontroles mehānismiem (Balanced Scorecard, BibControl), kā arī stratēģiju ārējai ietekmei. Pievienots arī plašs izmantoto resursu saraksts.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē