Mūsdienu pasaulē bērni gandrīz uzreiz pēc dzimšanas nonāk saskarsmē ar digitālajām tehnoloģijām. Tās ietekmē mūsu ikdienas komunikāciju un izmaina gan veidu, kādā bērns uztver pasauli, gan vecāku un izglītības darbinieku pielietotos rīkus un metodes, ar kādām tiek attīstītas bērnu laspratības un rakstpratības pirmās iemaņas. Šī rokasgrāmata apraksta moderno tehnoloģiju atstāto iespaidu uz 0-8 gadus vecu bērnu ikdienu un pirmo digitālo prasmju attīstību dažādās valstīs un sociālajās vidēs, kā arī ieskicē iespējamos nākotnes izaicinājumus un turpmākās izmaiņas pedagoģiskās pieejas praksē.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē