Digitālās pārmaiņas kultūras atmiņas institūcijās.

Potsdamas lietišķo zinātņu augstskolas Informācijas zinātnes nodaļas digitālo mediju jomas profesora Stefana Buttnera sastādītajā rakstu krājumā apkopoti Vācijas, Austrijas un Šveices praktizējošo bibliotekāru viedokļi un pieredze. Publikāciju autori pārstāv visas minētās institūcijas. Galvenais problēmjautājums: ar ko digitalizācijas izraisītās pārmaiņas ir nozīmīgas informācijas zinātnei? Kā tās vērtē nozares profesionāļi, bet kā – plašāka sabiedrība? Krājumā aplūkotā tematika skar sociālo tīklu ētiku, digitālās vides ietekmi uz arhīvu izmantošanu, digitālo pratību veidus, AGILE mācību metodiku, viltus ziņas, objektu atveidi muzeju kolekcijās, digitālās pārmaiņas līderībā u.c. Vairums publikāciju – ar ļoti praktisku, netradicionālu ievirzi. Iztirzātā tematika atbilst Potsdamas augstskolā divu semestru laikā notikušajiem studiju semināriem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē