Ar digitālo rīku palīdzību iespējams ātri un efektīvi organizēt ikdienas darbu. Daudzi bibliotekāri šīs prasmes jau apguvuši, bet pārējiem noderēs Brūsa Vaita sagatavotais izdevums par Excel un Google izklājlapu izmantojumu bibliotekārajā darbā. Sākumā tiek izskaidroti pamatjēdzieni, pēc tam aprakstīti dažādi darba paņēmieni, ieskaitot īsinājumtaustiņu un formulu pielietošanu, un piedāvāti uzdevumi iemaņu nostiprināšanai. Atsevišķas nodaļas veltītas rakurstabulām, infografikai, datu importam, datu ekosistēmām u.c. Grāmatas tekstu papildina atsauces uz noderīgām tīmekļa vietnēm. Iegūtās prasmes noderēs tādos izpētes darbos, kā piemēram, krājuma izvērtējumā vai lietotāju uzvedības analīzē. Jāatzīmē, ka šīs prasmes ir plaši pielietojamas un nav šauri attiecināmas tikai uz kādu konkrētu programmu.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē