Rokasgrāmatu sērijā “A Practical Guide for Librarians” iznācis izdevums, kurā stāstīts par raidierakstu (angl. podcast*) veidošanu. Kaut arī izdevuma autors Džuniors Taidels apgalvo, ka viņa mērķis esot bijis palīdzēt bibliotekāriem viņu pirmā raidieraksta radīšanā, izdevuma saturs neapšaubāmi noderēs visiem interesentiem, ne tikai iesācējiem vien. Tajā iekļauti detalizēti skaidrojumi par nepieciešamo aprīkojumu un programmatūru, aprakstīti tādi darba procesi kā, piemēram, scenārija rakstīšana un sižetu gatavošana, ieraksta rediģēšana, mūzikas un dažādu efektu pievienošana un citi. Būtisks papildinājums ir noderīgas tīmekļa vietnes (autortiesību jautājumi, bezmaksas attēli, video un mūzika, bibliotēku un bibliotekāru raidieraksti) un intervijas ar pieredzējušiem raidierakstu veidotājiem.

* Par podcast sauc periodiski izdotu raidījumu, kuru var lejupielādēt vai klausīties tiešsaistē. Sākotnēji šīs aplādes varēja klausīties tikai pārnēsājamā mūzikas atskaņotājā „iPod”.

Terminoloģijas komisija 2007. gadā ir apstiprinājusi vairākas iespējamās angļu podcast atbilsmes latviešu valodā – podraide, podraidījums, aplāde, aplādes fails –, tomēr diskusijas par veiksmīgāko atbilsmi nebija rimušās, un 2020. gadā apstiprināts jauns termins: raidieraksts. https://www.valodaskonsultacijas.lv/lv/questions/793

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē