Izdevums piedāvā akadēmisko (un ne tikai) bibliotēku bibliotekāriem izpratni, kā efektīvāk izmantot sociālos medijus.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē