Izdevumā apkopotas esejas par jaunākajām tendencēm bibliotēku darbā, kas rodas digitālajā laikmetā. Pieredzē un pārdomās dalās Indijas bibliotēkzinātnes speciālisti, pievēršoties tādām tēmām kā internets un mobilās tehnoloģijas bibliotēku darbā, bibliotēku resursi un pakalpojumi, sociālo mediju analīze, digitālās bibliotēkas, atvērtā piekļuve un institucionālie repositoriji, bibliotēku automatizācija, drošības sistēmas bibliotēkās u.c. Izdevums noderēs gan bibliotēku speciālistiem un pētniekiem, gan nozares studentiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē