Rokasgrāmata bibliotekāriem darbā ar brīvprātīgajiem. Autores mērķis ir palīdzēt iesaistīt kopienas iedzīvotājus bibliotēkas darbā tādā veidā, kas nāktu par labu abām iesaistītajām pusēm. Jāatceras, ka brīvprātīgo darbinieku programmas izveidošana ir tikai sākums – brīvprātīgos vajadzēs apmācīt un koordinēt, darba pienākumus nepieciešams sagatavot, novērtēt un regulāri atjaunināt, bet pašu programmu – dokumentēt un izvērtēt. Par to detalizēti ir aprakstīts izdevumā, papildinot tekstu ar atsaucēm uz noderīgiem informācijas resursiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē