Britu speciāliste, plaša mēroga ar menedžmentu saistītu jautājumu pārzinātāja Barbara Allana ir jau vismaz septiņu pārvaldības tematikai veltītu izdevumu autore. Jaunākā viņas grāmata ir nozīmīgs, taču vienkārši uzrakstīts un praktisks ceļvedis līderībā, menedžmentā un komandas darba organizēšanā mūsdienīgās bibliotēkās un informācijas centros. Allanas specializācija ir darbavietu, īpaši, akadēmisko bibliotēku, menedžments. Viņas darbības laukā ietilpst ne vien nozares grāmatu rakstīšana, bet arī mācību kursu vadīšana bibliotekāriem. Autore uzkrājusi pieredzi, arī strādājot vairākās biznesa skolās. Ieguvusi doktora kvalifikāciju; ir organizācijas CILIP locekle.

Jaunākais Allenas izdevums pārskatāmi sakārtots 12 nodaļās. Galvenie apskatītie jautājumi:
• vienkārši risinājumu paraugi līderībā, menedžmentā un komandas darbā;
• darbošanās senioru komandās un ietekmes veidošana;
• stratēģiska un pārliecinoša plānošana;
• līderība, vadība un darbs ar savu komandu;
• dažāda mēroga projektu vadīšana;
• pārmaiņu menedžments;
• e-komunikāciju menedžments un efektīvs sociālo mediju izmantojums;
• personāla resursu pārvaldības prakse;
• finanšu un budžeta pārvaldība;
• profesionālās mūžizglītības attīstība.

Grāmata ieteicama gan bibliotēku un saistīto institūciju praktiķiem, gan teorētiķiem un studentiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē