Zigmunds Freibergs ir populārs pasākumu vadītājs un šajā grāmatā viņš apkopojis pieredzi, kas uzkrāta vairāk nekā sešpadsmit gadu gaitā. Izdevumā lasāmi gan praktiski padomi un novērojumi, gan ieskats vēsturē, teorijā un pētījumos. Lasītājs uzzinās gan par pasākumu vadīšanas vēsturi, to veidiem, tehniskajiem un saturiskajiem aspektiem, gan par vadītājam nepieciešamajām prasmēm un to, kam jānotiek pēc pasākuma – atgriezeniskās saiknes veidošanu, atbrīvošanos no stresa un daudz ko citu. Autors uzsver – ar pasākumu vadīšanas prasmēm nepiedzimst, tās izkopj. Izdevumu papildina bagātīgs izmantotās literatūras saraksts.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē