Pirmais solis problēmu risināšanā ir tās identificēt. Šajā izdevumā autori pievēršas psiholoģiskajām un sociālajām problēmām darba vidē, pētot, kas traucē bibliotēku darbiniekiem strādāt ar pilnu atdevi. Disfunkciju izpausmes veidi ir dažādi: zema strādājošo morāle, izdegšana, kadru mainība, problemātiska kadru politika, diskriminācija, bezkaunība, uzmākšanās, iebiedēšana. To cēloņi var būt dažādi – gan psiholoģiski, gan organizatoriski, gan sociāli. Līdztekus analītiskajai izpētei, autori piedāvā risinājumus problēmu novēršanai vai vismaz mazināšanai. Izdevuma gatavošanā galvenokārt izmantota Ziemeļamerikas akadēmisko bibliotēku pieredze, taču aplūkotās problēmas ir aktuālas visā pasaulē. Grāmatas mērķauditorija ir nozares speciālisti un studenti.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)