Kā bibliotekāram strādāt ar bērniem un pusaudžiem, kuriem piemīt autiskā spektra traucējumi? Ierastais pakalpojumu modelis te nedarbojas, jo šī diagnoze parasti izpaužas kā grūtības trīs jomās: komunikācijā, saskarsmē un atkārtotā jeb stereotipiskā uzvedībā. Rokasgrāmatā apkopota galvenā informācija par autisma tēmu, idejas un praktiski padomi, kā pielāgot bibliotēku pakalpojumus. 2014. gada izdevuma saturs ir papildināts ar jaunākajām zinātnes atziņām un bibliotēku darbinieku pieredzi. Pievienoti pielikumi, kuros atrodami resursi apmācībai un izglītībai, krājuma veidošanai, stāstu laikam, radošām aktivitātēm un ieteikumu apkopojums “Padomi veiksmīgam bibliotēkas apmeklējumam”. Mērķis – nodrošināt bibliotekārus ar nepieciešamo informāciju tā, lai viņiem būtu nepieciešamās prasmes strādāt ar autistiskiem bērniem un jauniešiem. Izdevums noderēs arī tiem, kuri strādā skolās, jaunatnes centros un bērnu nometnēs.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē