Rokasgrāmata pasākumu plānošanai, finansējuma piesaistīšanai un galarezultāta novērtēšanai. Autore Mērija Greisa Flahertija apraksta pilnu iecerētā pasākuma īstenošanas ciklu, sākot ar ideju, mērķu nospraušanu un finansējuma atrašanu, un nobeidzot ar rezultātu izvērtēšanu un publicēšanu, atskaišu gatavošanu un datu izmantošanu turpmākajā darbā. Stāstījums tiek papildināts ar piemēriem no prakses, noderīgiem rīkiem un resursiem. Šis izdevums noderēs visiem bibliotekāriem, kuru pienākumos ietilpst pasākumu plānošana un gatavošana – gan iesācējiem, gan pieredzējušiem speciālistiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē