Šis izdevums aizsākās 2021. gada vasarā, kad norisinājās bibliotēku vēstures seminārs “Library History Seminar XIV”, kura tēma bija “Bibliotēkas bez robežām”. Semināra organizētāji aicināja referātu autorus palūkoties uz bibliotēkām ne kā uz institūcijām, bet kā uz daļu no kopienas, meklējot vienojošos, nevis nodalošos faktorus. Robežas parasti nerodas bez iemesla un to pārkāpšana bieži noved pie konfliktiem, tomēr tieši robežu nojaukšana var novest pie neordināriem un veiksmīgiem risinājumiem ne tikai bibliotēku darbā vien. Vairāki no seminārā dzirdētajiem referātiem ir apkopoti šajā eseju krājumā. Kopīgā tēma ir bibliotēkas loma un ietekme kopienas dzīvē, kā arī ieskats ASV bibliotēku vēsturē.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2024. gada I ceturksnis)