Šī izdevuma tēma ir jautājumi, kas saistīti ar veselības aprūpes nozares informāciju, iekļaujot gan zināšanu pārvaldību, gan atvērtās piekļuves izdevējdarbību un bibliotēku pakalpojumus. Rokasgrāmatas saturu veido 12 esejas, kuru autori piedāvā ieskatu dažādos ar veselības aprūpes informāciju saistītos tematos, piemēram, nozares stratēģiskajā attīstībā, veselībpratības veicināšanā un dezinformācijas apkarošanā, sadarbībā un pētniecībā. Teorētisko daļu papildina gadījumu izpēte un analīze, tīmekļa resursu ieteikumi un priekšmetu rādītājs. Kaut gan aprakstīta Lielbritānijas pieredze, gūtos secinājumus var pielāgot konkrētai bibliotēkai vai citai ar veselības aprūpes informāciju saistītai iestādei.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2024. gada I ceturksnis)