Kā humanizēt bibliotēku un informācijas zinātnes izglītību un praksi? Kā nodrošināt vienlīdzību, nepazaudējot dažādību? Vai rasisma izpausmes mūsdienās ir aktuālas? Rakstu krājuma tematiskais aptvērums iekļauj tādus jautājumus kā izglītības dekolonizācija, vietējo un multikulturālo kopienu iesaistīšana, sociālais taisnīgums, bibliotekāru profesionālā attīstība u.c. Eseju autori atklāj sistēmiski domājošu pieeju daudzveidības un iekļaušanas veicināšanai, iestrādājot to mācību programmā un profesionālajā praksē.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē