Šī rokasgrāmata domāta vecākiem, skolotājiem un bibliotekāriem – īpaši tiem, kuri attālināti māca bērnus un jauniešus. Autore apkopojusi pārbaudītus un kvalitatīvus tīmekļa resursus, kas palīdz apgūt skolas programmu un nostiprināt izpratni par apgūstamo vielu, kā arī veicināt kritiskās domāšanas attīstību. Piedāvājumā atrodami arī resursi radošām aktivitātēm, eksperimentiem un spēlēm. Izdevuma saturs ir veidots, paturot prātā tā mērķauditoriju – 4 līdz 16 gadus vecus skolēnus.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē