Cīņa ar dažādām informatīvās vides patoloģijām ir viens no šī brīža informācijas zinātnes virzieniem. Grāmatā no dažādiem aspektiem analizēts un skaidrots, kas īsti ietilpst jēdzienā viltus informācija. Vārdkopa Fake News pat atzīta par 2016. gada anglicismu Vācijā. Izdevuma autors Stefans Haufs-Hartigs min pētījumus, kuros analizēts, kāpēc viltus ziņas ir tik pievilcīgas no tvītotāju viedokļa (tās tiek retvītotas par 70% biežāk).

Ko vēl var darīt mūsdienu bibliotekārs, izņemot informācijas kompetenču stiprināšanu un digitālo pratību veicināšanu? Autors atgādina, ka minētās kompetences iekļaujamas arī bibliotekāro izglītības iestāžu programmās. Izdevumā pētīti un analizēti konkrēti viltus informācijas sniegšanas piemēri (piemēram, diskreditējošas fotokolāžas, akustiska pārklausīšanās, apzināta preses maldināšana utt.). To izstrādāšanas algoritmu analīze palīdzēs labāk izprast, atpazīt un pretoties šīm ziņām. Uzskaitīti arī ziņu kanālu avoti un piegādes shēmas un aprakstīts tas, kā kļūdaina informācija pārtop par dezinformāciju.

Izdevumu papildina tematikai atbilstošs izmantojamo resursu saraksts.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē