Kas notiek ar lasīšanu digitālajā laikmetā? Atbildi meklē neiroloģe, lasīšanas eksperte profesore Marianna Volfa. Savos iepriekš izdotajos darbos viņa pievērsusies smadzeņu darbībai lasīšanas procesa laikā, aprakstot, kā bērni iemācās lasīt un kā lasīšana maina veidu, kādā domājam un jūtam, bet šajā izdevumā autore runā par to, ka mūsu kultūra, kas balstās uz lasīšanas pamatiem, strauji mainās un pārtop par digitālo kultūru. Viņa stāsta par tehnoloģiju ietekmi, apcerot, kāds varētu būt to radītais iespaids uz mūsu spējām kritiski domāt un just empātiju, un norāda, ka šī parādība skar ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē