Lasīšana var būt vaļasprieks, pienākums, uzdevums, prasme vai izaicinājums. Reičelas Levijas un Melas Holas pētījuma centrā ir lasīšana ģimenes lokā kopā ar pašiem jaunākajiem ģimenes locekļiem. Izdevuma pamatu veido teorētisks ieskats pētāmajā problēmā un atziņas, kas iegūtas 29 intervijās ar lasošiem vecākiem. Tiek aprakstītas motivācijas, barjeras un ietekmējošie faktori (kultūras un etniskās tradīcijas, izglītība u.c.), meklējot atbildes uz jautājumiem, kā šī prakse ietekmē ģimenes ikdienu, savstarpējās attiecības un bērnu turpmākās sekmes skolā. Izdevuma mērķauditorija ir ne tikai vecāki, kas audzina bērnus, bet vsi, kas studē un pēta lasītprasmes praksi – pētnieki, speciālisti un studenti.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē