Uzziņu sagatavošana ir viens no senākajiem bibliotēku pakalpojumiem, taču laika gaitā mainījies ir gandrīz viss – rīki, tehnoloģijas, pakalpojumu modeļi. Pensilvānijas Valsts universitātes bibliotēkas speciālistes Diāna Zeibele un Lorēna Raitere ir sagatavojušas rakstu krājumu – rokasgrāmatu par uzziņu darbu. Nozares eksperti piedāvā literatūras apskatus, dalās ar pētījumu rezultātiem un apraksta labas prakses piemērus, kas aptver tādas tēmas kā uzziņu bibliotekāru izglītība un apmācība, uzziņu pakalpojumu modeļi, kolekcijas, lietotāju raksturojums un uzziņu pakalpojumu novērtējums.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē