Cik droši var uzticēties informācijai, kas rodama internetā? Vai var būt pārliecināts par datu autentiskumu un izcelsmi? Izdevuma autore Džodija L. Deridere deviņus gadus bija metadatu un digitālo pakalpojumu vadītāja Alabamas universitātē; šobrīd viņa ir OCLC Metadatu stratēģijas un operāciju nodaļas metadatu sistēmu direktore. Viņas mērķis ir iepazīstināt ar digitālo kūrēšanu bibliotēku un arhīvu darbiniekus, attīstot izpratni par tās jēdzienu, problemātiku un nozīmīgumu. Autore iepazīstina mūs ar dažādiem digitālās kurācijas modeļiem, satura identificēšanu un atlasi; datu saglabāšanu, piekļuvi, glabāšanu, aizsardzību un uzraudzību, kā arī ar sarežģījumiem, ar ko saskaras digitālie projekti. Izdevums paredzēts bibliotekāriem un visiem, kurus interesē koplietojamo tiešsaistes datu nākotne.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē