Rokasgrāmatā stāstīts par datu izmantošanu bibliotēku darbā. Soli pa solim tiek aprakstīts datos balstītu lēmumu pieņemšanas process, izskaidrojot datu vākšanas un analīzes teorijas pamatus un piedāvājot lejuplādējamus rīkus, ar kuru palīdzību praktiski darboties, sākot ar datu vākšanu un pārvaldību un turpinot ar rezultātu apstrādi un lēmumu īstenošanu. Rokasgrāmatas trešajā daļā aplūkoti tādi jautājumi kā lietotāju pieredze, kolekciju kartēšana, alternatīvi datu avoti (piemēram, sociālie mediji) u.c. Izdevumu papildina datu apstrādes veidlapu paraugi, ieteicamās literatūras saraksts un priekšmetu rādītājs.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.