Skolu bibliotēkās parasti strādā viens darbinieks, turklāt ne vienmēr ar bibliotekāra izglītību. Gadās, ka esošās prasmes un zināšanas izrādās nepietiekamas, lai izveidotu normatīvajām prasībām atbilstošu bibliotēku, kurā ikviens skolēns un pedagogs justos aicināts un atbalstīts. Autoru kolektīvs ir sagatavojis izdevumu – ceļvedi iesācējam, kurā pieredzējuši kolēģi stāsta par to, kas būtu jāzina skolu bibliotekāram: par telpu iekārtojumu, lasīšanas vadību, informācijpratību, tehnoloģijām, bibliotēku aizstāvību un mārketingu, iekļaujošas vides veidošanu un daudz ko citu. Rokasgrāmatai pievienots bagātīgs pielikumu klāsts, kurā var atrast gan glosāriju ar izplatītākajiem informācijas nozares terminiem, gan bibliotēkas darbā noderīgu tīmekļvietņu uzskaitījumu, kā arī priekšmetu rādītāju.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.