Domājot par bibliotēku, mēs, pašiem neapjaušot, koncentrējamies uz telpām, krājumiem un pakalpojumiem. Bibliotekāriem ir apziņa par bibliotēkzinātni kā zinātnisku disciplīnu. Tomēr abi šie priekšstati, lai gan būtībā pareizi, ir nepilnīgi. Akadēmiskās bibliotēkas ir daļa no lielākas sociālās kopienas un, lai uzlabotu to darba efektivitāti, ir nepieciešams ne tikai ieviest atsevišķus jaunus pakalpojumus, bet nodrošināt vienotu, visaptverošu skatījumu uz bibliotēkas stratēģisko attīstību. Izdevuma autori, balstoties uz intelektuālā un sociālā kapitāla teorijām, pēta, kā ASV un Lielbritānijas akadēmisko bibliotēku praksē tiek stiprināta sadarbība un profesionālā vadība. Starp aplūkotajiem piemēriem ir akadēmiskā sadarbība, krājumu attīstība, datu pakalpojumi, informācijpratība, pakalpojumu dizains un daudzi citi.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.