Izdevuma autore Ketlīna Kreivere stāsta par nākotnes tendencēm saistībā ar tehnoloģiju attīstību, ekonomiku, izglītību, nodarbinātību, sociālo sfēru u.c., kas vistiešākajā veidā ietekmē skolu bibliotēkas, un iniciē sarunas par izglītības institūciju nākotni, uzsverot skolas bibliotekāra lomu. Autore piedāvā metodes, kā uzlabot domāšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes, kā arī citē statistikas datus, pamatojot nepieciešamību jaunu tehnoloģiju ieviešanai, bibliotēkas telpu labiekārtošanai un kvalitatīvu mācību resursu nodrošināšanai. Viņa analizē pētījumus, kas parāda studentu nespēju atšķirt faktus no daiļliteratūras, reklāmām un viltus ziņām, un norāda, ka tieši bibliotekāriem būtu jāuzņemas atbildība par informācijpratības un kritiskās domāšanas prasmju integrēšanu visā mācību programmā, kā arī jāapkopo un jāpublisko fakti, kas parāda pozitīvo korelāciju starp skolas bibliotēkas devumu un skolēnu sasniegumiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē