Covid-19 pandēmijas laikā aizvien lielāku nozīmi iegūst attālinātie pakalpojumi. Šis izdevums ir ceļvedis bibliotekāriem, kā plānot, organizēt un īstenot pasākumus digitālajā vidē, sākot no vienkāršām spēļu aktivitātēm, kurās tiek izmantots virtuālās realitātes aprīkojums, līdz paplašinātās realitātes pieredzei – ekskursijām, izstādēm, dabas zinātņu un tehnoloģiju (STEM*) izglītības programmām. Izdevuma sastādītāja Elisa Kroskija atlasījusi 32 idejas dažādām aktivitātēm tīmeklī. Katrai no tām pievienotas instrukcijas, nepieciešamo resursu un aprīkojuma uzskaitījums, budžeta aprēķins un ieteikums, kāds būtu auditorijas vēlamais vecums. Visi piemēri ir ņemti no dažādu tipu un veidu bibliotēku pieredzes.

*Dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmas angliski tiek dēvētas par STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē