Kā mainījušies mūsu lasīšanas paradumi 21. gadsimtā? Vai papīra izdevumu aizstāšana ar elektroniskiem informācijas nesējiem atstājusi ietekmi? Jā, atbild grāmatas autore Naomi Barona. Vēl vairāk – videoierakstu, audio- un elektronisko grāmatu lietošana ir būtiski mainījusi veidu, kādā uztveram un atceramies jauno informāciju. Autore piedāvā praktiskas, uz pētniecību balstītas stratēģijas efektīvai apmācībai no dažādiem – gan tradicionālajiem, gan elektroniskajiem – mācību līdzekļiem. Šis izdevums noderēs pedagogiem, bibliotekāriem, vecākiem un visiem, kuri interesējas par lasīšanas un mācīšanās pieredzi.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē