Bibliotēku un ilgtspējīgas attīstības mērķu stāstu veidošanas rokasgrāmata ir ceļvedis, kas paredzēts bibliotekāriem un bibliotēku interešu pārstāvjiem kā atbalsts bibliotēku interešu aizstāvības centienos, publicējot savus stāstus Pasaules bibliotēku kartē.

Rokasgrāmata