2022. gada 30. martā notika profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas cikla “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats” pasākums, kas bija veltīts datu tēmai – bibliotēku datu veidošanai, uzturēšanai un attīstībai.

Pasākuma dalībnieki:

Kristīne Deksne, LNB Bibliotēku attīstības centra Latvijas Bibliotēku portāla galvenā redaktore

Elita Vīksna, LNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte

Maira Kreislere, LNB Datu un zināšanu pārvaldības nodaļas vadītāja

Signe Riekstiņa-Pāla, RSU bibliotēkas Informācijas, bibliogrāfijas un informācijpratības nodaļas vadītāja

Vineta Baško, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta vadītāja