2021. gada 15. septembrī vidū Latvijas muzeju nozares profesionāļu vidū notika būtisks un aktuālo virzību iezīmējošs pasākums – tiešsaistes seminārs “Muzeju krājuma digitalizācija: pieredze, izaicinājumi, attīstība” trijās sesijās, ko dienas garumā tiešraidē noskatījās vairāk nekā 250 nozares speciālistu un ko rīkoja Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) un Latvijas muzeju krājuma speciālistu darba grupa sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Semināra mērķis bija stiprināt kvalitatīvā krājuma digitalizācijā ieinteresētu Latvijas muzeju vidi, kas izprot digitalizācijas nozīmību un iespējas, pārzina esošo situāciju un vēlas risināt problēmas, ieklausoties ieinteresēto pušu viedokļos. Programma tika veidota trīs sadaļās: “Ieskats digitalizācijas problemātikā un aktualitātēs”, “Digitalizācija no muzeju informācijas sistēmu administratoru perspektīvas” un “Digitalizācija no lietotāja perspektīvas”.