Augstskolas bibliotēkas direktors/vadītājs

Contact

Phone: 67543435

Email: margarita.zaluksne@lspa.lv