2021. gada 15. janvārī biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” rīkoja tiešsaistes semināru-diskusiju par dažādu digitālo rīku izmantošanas iespējām pieaugušo izglītībā Covid-19 pandēmijas laikā.