Intervija ar Kultūrvēsturiskas nozīmes grāmatu sastādītāju, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāju Sanitu Stinkuli projekta “Bibliotēka” stāstu sērijā.