2021. gada 10. martā platformā Zoom notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) īstenotā projekta “Zenit stāsti” seminārs. Tajā tika aplūkoti tādi temati kā stāstniecība, komunikācija paaudžu starpā, sarunas nozīme saiknes veidošanā starp paaudzēm un kultūrām, pagātnes notikumu interpretācijas, un vēstures un politikas attiecības. Tāpat tematu loks aptver vēstures iepazīšanu no dažādiem avotiem un tās mācīšanas paņēmienus.